AV-2

AV-2

Automatiku AV-1 v roce 1961 nahradil typ AV-2. Byla to opět jednostupňová automatika typu MISTRAL.
Přístroje Rekord se vyráběly nejčastěji v provedení 2x4L nebo 1x7L, ale také 4x4L.Tyto přístroje neměly výrobní štítek umístěný na automatice, ale na nosiči lahví.