Trieste R-22

Dvoustupňová automatika s vyváženým Ist. vyráběná 1966 - 1970.
Trieste R-22 se prodávala i s odporovou reservou s označením Trieste R-22J
Automatika má po jednom LP a HP výstupu.
Tělo Ist. je shodne s jednohadicovou automatikou TITAN R12