SF Suba Star Standard

Automatika francouzke firmy Star - France