Honkonská firma Bunn´s začale s výrobou automatikÿa Green v roce 1978.

Sensivair

Sensivair

Scuba regulator Sensivair je jedna s nejpěknějších dvouhadicových automatik.
Využívá jednostupňový mechanismus uzavíraný proti tlaku. Tento systém nebyl u dvouhadicových automatik příliš rozšířen. Snad jen u automatiky Delphin II od firmy Dräger a východoněmecká Medi 713

Automatika Sensivair byla vyráběná v Hong Kongu ve firmě Bunns Diving Equipment Corporation Ltd, v licenci anglické firmy Typhoon.