Klon AV-1 s automobilového klaksonu

Dvoustupňová automatika, u které byl použit motocyklový klakson a Ist. KP-14 z letecké automatiky.

Další model IIst a Ist. KP-14

U ústenkových automatik je přepážka s nádechovým ventilem, který zabraňoval vniknutí vody do prostoru pod membránu. Tak se minimalizoval objem vody při vyplachování automatiky.