Regulátor Delta od firmy NEMROD METZELER, S. A.
Automatika byla uvedena na trh v roce 1973.
Druhý stupeň byl později použit u automatik Delta II a Saturn V, ale u těchto automatik byly použité jiné první stupně.

Horní kryt na II st, si firma Nemrod nechala patentovat v roce 1972.